De gemeente Steenwijkerland vindt dat ieder kind de kans moet krijgen om te kunnen sporten. Het fonds heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te gaan sporten. De bijdrage van maximaal € 225,- per kind per jaar is bedoeld voor bijvoorbeeld het betalen van de contributie en de aanschaf van sportkleding.

Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving. Met het Jeugdsportfonds biedt de gemeente kinderen van minder draagkrachtige ouders mogelijkheden om zich ook op sportief gebied te ontwikkelen. Een kans die op dit moment voor veel van deze kinderen niet bestaat.

In de gemeente Steenwijkerland is het fonds bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 110% van het wettelijk sociaal minimum. De maximale bijdrage is € 225 per kind per twaalf maanden

Het Jeugdsportfonds vergoedt niet alleen de contributie, maar ook de kosten voor kleding en/of bijvoorbeeld een hockeystick.
Wilt u meer weten over Jeugdsportfonds in Steenwijkerland? Kijk dan op http://overijssel.jeugdsportfonds.nl/of neem contact op met de consulent van Jeugdsportfonds Overijssel via email of 038-4577782