Bestuur bestuur@steevast.eu
Voorzitter Robert Boer voorzitter@steevast.eu
Secretaris Ellen Runtuwene secretariaat@steevast.eu
Penningmeester Roelof Krist penningmeester@steevast.eu
Ledenadministratie Marike Veninga ledenadmin@steevast.eu
Algemeen bestuurslid Jan van Leuveren
Wedstrijdsecretaris Paula Boxum wedstrijdsecretariaat@steevast.eu
Vertrouwenspersoon Titia de Boer

Anke Hetterschijt

vertrouwenspersoon@steevast.eu
Kascontrolecommissie Hans Kuiper

Roland Kielema

Technische Commissie Peter Oldenkamp

Nicole Stegeman

Hans Spijkman

Tjitske Scheeringa-Folkerts

tc@steevast.eu
Sponsorcommissie Roland Kielema

Arjen Boerma

Ralf Stam

Maurits Pipping

sponsor@steevast.eu
Actiecommissie Nicole StegemanGloria Scholte

Annechien Ponstein

activiteit@steevast.eu
Jeugdcommissie Detmar SlagerRobin van Zanten

Anouk van der Linden

jeugdcommissie@steevast.eu
Scheidsrechtercommissie Jan van Leuveren

Lutieneke van der Linde

scheidsrechter@steevast.eu
Materialencommissie Recreanten materiaalcommissie@steevast.eu
PR-commissie Robin van Zanten

Hauke Lokkers

webmaster@steevast.eu
Feestcommissie Jan van LeuverenMiriam Buivenga

Albert Drent

Chris Meijer

Andries Wagter

Gloria Scholte

Beachcommissie beach@steevast.eu
Recreantencommissie Titia de Boer recreant@steevast.eu
Lief & Leed Lutieneke van der Linde liefenleed@steevast.eu