Bestuur bestuur@steevast.eu
Voorzitter  Robert Boer voorzitter@steevast.eu
Secretaris Sacha Bosma secretariaat@steevast.eu
Wedstrijdsecretaris Gerard van der Burg wedstrijdsecretariaat@steevast.eu 06-25201277
Penningmeester Stephanie Stienstra penningmeester@steevast.eu
Ledenadministratie Sacha Bosma ledenadmin@steevast.eu
Algemeen bestuurslid Miriam Buivenga en Jan van Leuveren
Kas controle commissie Roland Kielema en Albert Drent
Actiecommissie Lotte Kiekebos, Kristy de Boer, Nicole Stegeman, Tiffany Scholte activiteit@steevast.eu
Technische commissie
Peter Oldenkamp, Nicole Stegeman, Paula Boxum, Tjistke Scheeringa- Folkerts tc@steevast.eu
Beachcommissie Vacant beach@steevast.eu
Materiaalcommissie Cas Verbeet en Delius Pit materiaalcommissie@steevast.eu
Scheidsrechtercommissie Jan van Leuveren, Lutieneke van der Linde scheidsrechter@steevast.eu
Sponsorcommissie Roland Kielema, Arjen Boerma, Ralf Stam
Jeugdkamp Frank Goodijk, Anne-Wil Folkersma, Gloria Scholte, Cas Verbeet jeugdkamp@steevast.eu
Jeugdcommissie Detmar Slager, Robin van Zanten, Raymondo Salomons, Anouk van der Linden jeugdcommissie@steevast.eu
Recreanten Titia Oldenkamp-de Boer recreant@steevast.eu
PR-commissie Hauke Lokkers, Robin van Zanten webmaster@steevast.eu
Feestcommissie Miriam Buivenga, Jan van Leuveren, Albert Drent, Raymondo Salomons, Andries Wagter, Gloria Scholte
Lief en Leed Lutieneke van der Linde