Voorzitter  Robert Boer (a.i.) voorzitter@steevast.eu
Secretaris Sacha Bosma secretariaat@steevast.eu
Wedstrijdsecretaris Gerard van der Burg wedstrijdsecretariaat@steevast.eu 06-25201277
Penningmeester Stephanie Stienstra penningmeester@steevast.eu
Ledenadministratie Sacha Bosma ledenadmin@steevast.eu
Algemeen lid Miriam Buivenga en Jan van Leuveren
Kas controle commissie Rolf Westerhof en Albert Drent
Actiecommissie Lotte Kiekebos, Kristy de Boer, Nicole Stegeman activiteit@steevast.eu
Technische commissie
Gerard van der Burg, Frith Fiege, Kristin Appeloo en Andries Wagter tc@steevast.eu
Beachcommissie Gerard van der Burg beach@steevast.eu
Materiaalcommissie Lutieneke v/d Linde, Hennie Plat en Delius Pit materiaalcommissie@steevast.eu
Scheidsrechtercommissie Jan van Leuveren, Quinten van den Hoofdakker scheidsrechter@steevast.eu
Sponsorcommissie Roland Kielema, Arjen Boerma, Ricardo Lageweg, Rolf Westerhof en Cas Verbeet
Jeugdkamp Robin van Zanten jeugdkamp@steevast.eu
Jeugdcommissie Detmar Slager, Dick van de Wakker, Robin van Zanten jeugdcommissie@steevast.eu
Recreanten Titia Oldenkamp-de Boer recreant@steevast.eu
PR-commissie Ronald Berghuijs, Robin van Zanten en Marius Verwoert webmaster@steevast.eu
Feestcommissie Miriam Buivenga, Albert van Leuveren, Jan van Leuveren, Nienke Veldhuizen, Quinten van den Hoofdakker, Ricardo Lageweg
Lief en Leed Lutieneke van der Linde