Volleybalvereniging Steevast

Steenwijk

Contributie informatie

Jaarcontributie 2023-2024* (in euro’s) Recreatief Competitie 1x trainen Competitie 2x trainen
Senioren vanaf 18 jaar 140 235 355
Junioren 12 t/m 17 jaar** 120 185 265
CMV 6 t/m 11 jaar 110 170 n.v.t.
De contributie voor kleuters, leeftijd 4 t/m 6 is: €55,- per seizoen * Contributie het laatst vastgesteld op de ledenvergadering van 13-10-2022 ** Peildatum NeVoBo is jaarlijks op 1 oktober

Incasso’s

 • De contributie wordt in vier gelijke termijnen geïncasseerd van de opgegeven bank-/girorekening via automatische incasso:
  • September
  • November
  • Februari
  • April
 • Voorafgaand aan de incassering worden de leden geïnformeerd over het te incasseren bedrag door middel van toezending van de factuur naar het bij ons bekende e-mailadres. Het is niet mogelijk om via acceptgiro de verschuldigde contributie en competitiebijdrage te voldoen.
 • Uiteraard is het ook mogelijk om de totale contributie in één keer te betalen. Dit moet wel gebeuren voor 1 september van het voorliggende seizoen door middel van een factuur opgesteld door de penningmeester.

Extra

 • Er kan een extra incasso worden verricht als men niet heeft deelgenomen aan de actie die gerelateerd is aan de ‘actie-boete’ van €7,50 voor jeugdleden of €15,- voor seniorenleden. Een lid krijgt een extra incasso, indien zijn/haar naam niet vermeld staat op de deelnemerslijst van de actiecommissie.
 • Het bestuur beslist bij verschillen van inzicht over de te betalen contributie.
 • Aanpassingen van de contributietarieven moeten altijd in de jaarlijkse ledenvergadering worden voorgesteld en goedgekeurd.
 • Uitgifte van een spelerskaart voor het voorliggende seizoen wordt geblokkeerd, indien de contributie van het voorgaande seizoen niet volledig is betaald, eventueel kan de beslissing vallen tot tijdelijk ontzegging aan deelname van trainingen en eventuele wedstrijden.

Blessure/ziekte

Ontheffing van de contributieverplichting kan alleen via de penningmeester worden geregeld in geval van langdurige ziekte, zwangerschap of uitzending. Reeds afgedragen contributie zal altijd moeten worden betaald.

Opzeggen

De richtlijnen die worden gehanteerd voor de betalingsverplichting wanneer leden het lidmaatschap tijdens het lopende seizoen opzeggen staan onder het kopje Lidmaatschap op de website.

Jeugdsportfonds

Voor (ouders van) jeugdleden die in een situatie zitten waarin het niet mogelijk is om de contributie voor onze volleybalvereniging te betalen kan Jeugdsportfonds misschien een uitkomst zijn. Wij verwijzen u hiervoor naar het kopje Jeugdsportfonds op de website.