Lid worden?

Wil je lid worden van onze vereniging, neem dan contact op met onze ledenadministratie ledenadmin@steevast.eu (Marike Veninga).

Aanmelden

Nieuwe leden mogen, voordat ze zich aanmelden, drie keer gratis trainen. Wil je verdergaan met volleyballen en lid worden, dan lever je bij de vierde training het ingevulde aanmeldingsformulier in bij de trainer.

Speelde je vorig seizoen bij een andere vereniging, vraag dan je spelerskaart op bij de oude vereniging en lever deze samen met het aanmeldformulier in.

Als je je aanmeldt tijdens een lopend seizoen, dan worden de verschuldigde contributie en de bijdrage voor de competitie naar rato berekend en geïncasseerd met ingang van de eerst volgende incasso datum. De incasso’s worden uitgevoerd op 1 september, 1 november, 1 februari en 1 april.

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap gaat uitsluitend per mail bij de ledenadministratie via ledenadmin@steevast.eu. Opzeggen bij de trainer of bij de aanvoerder wordt niet verwerkt.

Indien het lidmaatschap tijdens het lopende seizoen wordt opgezegd, dan worden de volgende richtlijnen gehanteerd voor de betalingsverplichting:

  • Opzeggen van het lidmaatschap vóór 1 juni: geen contributie en competitiebijdrage verschuldigd voor het nieuwe seizoen. Het lidmaatschap eindigt per 31 juli.
  • Opzeggen tussen 1 juni en 1 september: geen contributie maar wel bondscontributie verschuldigd van €12,50. Het lidmaatschap eindigt per 1 september.
  • Opzeggen na 1 september: contributie eerste termijn verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt per 1 november.
  • Opzeggen na 1 november: contributie tot en met tweede termijn verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt per 1 februari.
  • Opzeggen na 1 februari: resterende contributie verschuldigd. Het lidmaatschap eindigt per 31 juli.

Restitutie van reeds betaalde contributie is niet mogelijk.

Leden zijn verplicht om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op de betreffende rekening aanwezig is. Dit om een succesvolle incasso mogelijk te maken. Als een incasso wordt geweigerd om welke reden dan ook, dan zal er een factuur worden opgesteld om het openstaande bedrag binnen twee weken te voldoen (zie contributie).

Adreswijziging doorgeven

De ledenadministratie wordt verzorgd door Marike Veninga. Als je gegevens wijzigen kun je haar informeren. Zodoende blijf je op de hoogte van en door Steevast. Wijzigingen kun je mailen naar ledenadmin@steevast.eu.