Jaarcontributie 2017-2018*
(in euro’s)
Recreatief Competitie
1x trainen
Competitie
2x trainen
Senioren vanaf 18 jaar 130 210 310
Junioren 12 t/m 17 jaar** 110 160 220
CMV t/m 11 jaar 100 145 n.v.t.

* Contributie het laatst vastgesteld op de ledenvergadering van 10-11-2016
** Peildatum NeVoBo is jaarlijks op 1 oktober

Download het aanmeldingsformulier.

Regels:

  • De contributie wordt in 4 termijnen (1 september, 1 november, 1 februari en 1 maart) afgeschreven van de opgegeven bank-/girorekening.
  • In de eerste termijn wordt ook de huur van het shirt geïncasseerd.
  • In de laatste termijn wordt een extra incasso verricht als men niet heeft deelgenomen aan de actie die gerelateerd is aan de ‘actie-boete’ van €7,50 voor jeugdleden of €15,- voor seniorenleden. Een lid krijgt een extra incasso, indien zijn/haar naam niet vermeld staat op de deelnemerslijst van de actiecommissie.
  • Uiteraard is het ook mogelijk om de totale contributie in één keer te betalen. Dit moet wel gebeuren voor 1 september van het voorliggende seizoen door middel van een factuur opgesteld door de penningmeester.
  • Ontheffing van de contributieverplichting kan alleen via de penningmeester worden geregeld in geval van langdurige ziekte of uitzending. Reeds afgedragen bondscontributie zal altijd moeten worden betaald.
  • Opzeggen kan alleen door één maand voor het eind van het seizoen, dus 1 juni, een e-mail te sturen naar de ledenadministratie (ledenadmin@steevast.eu). Opzeggen bij de trainer of bij de aanvoerder worden niet verwerkt. Bij afmelding na 1 juni wordt alsnog de bondscontributie voor het volgend seizoen geïncasseerd en al reeks geïncasseerde contributie kan niet teruggestort worden.
  • Indien een speler/speelster 2x per week traint zal daarvoor extra contributie worden geïncasseerd (zie: tarieventabel).
  • Het bestuur beslist bij verschillen van inzicht over de te betalen contributie.
  • Aanpassingen van de contributietarieven moeten altijd in de jaarlijkse ledenvergadering worden voorgesteld en goedgekeurd.
  • Uitgifte van een spelerskaart voor het voorliggende seizoen wordt geblokkeerd, indien de contributie van het voorgaande seizoen niet volledig is betaald, eventueel kan de beslissing vallen tot tijdelijk ontzegging aan deelname van trainingen en eventuele wedstrijden.